Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Marian Illéš-DELPHINE COMPUTERS & SOFTWARE STUDIO (IČO 33970149), Dudvážska 5107/9, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva niektoré osobné údaje a ďalšie identifikačné údaje automatizovaným spôsobom. Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov: Marian Illéš (gdpr@delphine.sk).

Prevádzkované webové lokality

sumárne ďalej len WEBOVÉ LOKALITY
Webové lokality hostujeme výlučne len na vlastných serveroch.

Všeobecné ustanovenie

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb webových lokalít prevádzkovaných prevádzkovateľom, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webových lokalít ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Naše webové lokality používajú naše technické súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Ďalej na našich webových lokalitách sa môžu nachádzať aj cookies tretích strán ako Google, Facebook, Instagram, Spotify, Youtube - popisujeme nižšie.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Pre konkrétne nastavenia súborov cookies alebo ich zakázanie, kontaktujte dodavateľa vášho preliadača.

Serverový log

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webových lokalít, monitorujeme chod serverov. Z tohto dôvodu evidujeme anonimizované prístupy užívateľov na webové lokality do logových súborov. A to v rozahu: IP adresa, dátum a čas prístupu, požadovaná URL a identifikátor internetového prehliadača.

Google analytics a Google maps

Niektoré z webových lokalít môžu obsahovať malé časti zdrojového kôdu od spoločnosti Google. Tieto kódy požívame na štatistické vyhodnotenie návševnosti webových lokalít, alebo na zobrazenie geografickej mapy. Podrobnejšie informácie ochrane osobných údajov spoločnosti google nájdete na linke: https://policies.google.com/privacy

Sociálne siete

Niektoré z webových lokalít môžu obsahovať malé časti zdrojového kôdu sociálnych sieti. Tieto kódy požívame na prepojenie fanúšikovských stránok na sociálnych sietiach. Podrobnejšie informácie ochrane osobných údajov prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré používame nájdete na nasledovných linkách:

Kontaktný formulár

Niektoré z webových lokalít môžu obsahovať kontaktný formulár. Údaje z kontaktného formuláru spracovávame na základe oprávneného záujmu. Osobné údaje meno, priezvisko, email uchovávame s cieľom kvalifikovane odpovedať na váš dotaz.

Registračný formulár na podujatie

Niektoré z webových lokalít môžu obsahovať registračný formulár na podujatie. Údaje z registračného formuláru spracovávame na základe oprávneného záujmu. Osobné údaje meno, priezvisko, telefón, email uchovávame s cieľom zabezpečiť vašu účasť na podujatí. Poskytujeme ich organizátorovi podujatia v súvislosti s opatreniami voči COVID-19.

Reakcia na článok

Niektoré z webových lokalít môžu obsahovať špeciálny druh kontaktného formuláru - reakcia na článok. Pri tomto druhu archivujeme podpis - meno a priezvisko (nepovinné), IP adresa, dátum a čas, obsah reakcie, identifikátor článku Následne zvereňujeme pod článkom podpis, IP adresa, dátum a čas, obsah reakcie. Prevádzkovaťeľ si vyhradzuje právo reakciu nezverejniť, alebo už zverejnenú reakciu kedykoľvek vymazať.

Služba emailový newsletter

Niektoré z našich webových lokalít možu ponúkať službu emailového newslettera.

 1. Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje a ďalšie identifikačné údaje automatizovaným spôsobom v rozsahu (meno, priezvisko, email), v akom boli dotknutou osobou zadané do formuláru výlučne na účel evidencie záujemcov o prijímanie správ elektronickej pošty, ktorých obsahom je informácia o novinkách na webovej lokalite a marketingové ponuky týkajúce sa obsahu danej webovej lokality. Marketingové účely sú na právnom základe vášho súhlasu, vyjadreného kliknutím na potvrdzujúci link viď. nižšie.

 2. Po kompletnom zadaní a úspešnom odoslaní formulára obdrží dotknutá osoba e-mail s aktivačným linkom, ktorý je platný po dobu maximálne 21 dní odo dňa odoslania. Potvrdením aktivačného linku bude konto dotknutej osoby aktivované. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je udelený na dobu neurčitú. V priebehu spracúvania nebudú údaje zverejnené, sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe. Týmto nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa informačného systému vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie svojich osobných a identifikačných údajov zrušením registrácie kliknutím na link, ktorý je v každom prijatom e-maile newslettra. V prípade, že tak nie je možné z technických dôvodov, dotknutá osoba môže zažiadať zodpovednú osobu o výmaz na e-mailovej adrese gdpr@delphine.sk resp. zodpovednaosoba@delphine.sk alebo poštou na sídle spoločnosti (kde na obálke napíše: pre zodpovednú osobu)

 3. Pre odosielanie newsletterov používame metódu DOUBLE OPT IN. To znamená, že naše reklamné e-maily budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby.

 4. Webová lokalita sprístupňuje možnosť odberu newsletteru používateľovi bezplatne na dobu neurčitú, pričom si vyhradzuje právo, používateľa kedykoľvek vylúčiť bez udania dôvodu z procesu registrácie alebo používania.

Marketingové súťaže

Na niektorých z našich webových lokalít, môžu byť umiestnené marketingové súťaže. Pre každú súťaž môžu byť iné, konkrétne podmienky. Tieto podmienky sú zverejnené vždy pri marketingovej súťaži. Ak by z akého koľvek technického dôvodu neboli uvedené, platia vo všeobecnosti nasledovné:

 1. Účasťou v súťaži jej účastník vyslovuje súhlas s pravidlami súťaže (samostatný súhlas vo formulári) a zaväzuje sa pravidlá dodržovať. Ďalej berie na vedomie a udeľuje súhlas s tým, aby organizátor (ak nieje uvedený konkrétny, je myslené prevádzkovateľ) v súlade so zákonom spracoval jeho poskytnuté osobné údaje nasledovne:

  1. zverejnil meno, priezvisko, mesto výhercu na konkrétnej webovej lokalite aj po dobu 10 rokov od ukončenia súťaže.

  2. poskytol meno, priezvisko, e-mailovú adresu, doručovaciu adresu, telefón výhercu tretím osobám, ktoré s organizátorom participujú na súťaži za účelom doručenia (napríklad pošta) alebo uplatnenia si výhry (partner venujúci výhru do súťaže) na dobu minimálne nutnú na tento úkon.

  3. použil meno, priezvisko, e-mailovú adresu účastníka za účelom priameho marketingu/newsletteru a to vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa príslušných právnych predpisov. (Samostatný súhlas vo formulári)

  4. poskytol meno, priezvisko, e-mailovú adresu účastníka partnerovi súťaže za účelom marketingu/newsletteru a to vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa príslušných právnych predpisov. (Samostatný súhlas vo formulári)

  5. poskytol anonymizované štatistiky - dátum a čas registrácie, adresa účastníka (len mesto/obec) partnerovi súťaže za účelom zistenia záujmu o spoločnosť/produkt/službu/event prezentovaný v tejto súťaži.

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas súťažiaceho so spracovaním osobných údajov zahŕňa aj súhlas s odovzdaním osobných údajov do iných štátov.

 2. Súťažiaci má právo tento svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adrese sídla organizátora alebo emailom (ďalej má právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú a právo na ich opravu, prípadne likvidáciu podľa príslušných právnych predpisov). Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia organizátorovi a pred ukončením súťaže je jeho následkom vylúčenie zo súťaže vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené pred jej odoslaním.

 3. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb., v platnom znení, občianskeho zákonníka, bezplatne ich meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s touto súťažou a s poskytovanými službami s tým, že môžu byť prevádzkované a zverejnené vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to počas trvania súťaže ako aj po dobu 10 rokov od ukončenia súťaže.

Ostatné ustanovenia

 1. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

 2. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

 3. Služby poskytované v rámci webových lokalít, na ktoré sa podľa obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.